การฆ่าเชื้อโรคในน้ำ

เครื่องกรองน้ำดื่ม

เกลือคลอรีน

เครื่องฆ่าเชื้อ UV